Projekt Orientační dny

 – rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizátor:                Dům Ignáce Stuchlého SKM, o.s.
Zahájení projektu:   01.11.2009
Ukončení projektu: 31.07.2012
Doba trvání projektu v měsících:   33,0

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.

Dosažené cíle projektu:
1. Byla vytvořena metodika pro realizaci vzdělávacích Orientačních dnů pro žáky   zapojených 12 ZŠ a SŠ.
2. Pro české podmínky bylo modifikováno  know-how používané pro realizaci obdobných programů pro školy v Aktionzcentrum Benediktbeuern (SRN). Toto know-how bylo předáno pedagogickým pracovníkům.
3. Pro žáky zapojených škol bylo realizováno 36 pilotních kurzů Orientačních dnů.
4. Byly vytvořeny nové metodické prvky zaměřené na tematiku udržitelného rozvoje a tyto prvky byly začleněny do výuky ve školách. Během realizace projektu bylo podpořeno 720 žáků základních a středních škol a 20 pedagogických pracovníků.

Vznikly 2 tištěné metodické publikace:

Příručka pro ZŠ

Příručka pro SS

a 30 metodických prvků v elektronické podobě se zaměřením na rozvoj hodnotové orientace žáků.

P. Ignáce Stuchlého 26/27
763 16 Fryšták
+ 420 577 911 065
E-mail:ZbFjGK8a%~EI9d5cT-M
Orientační dny: orientacnidny@disod.cz
IČ 67026346
Číslo účtu 1400565339/0800