DIS hřiště - nové sítě

Mězi dvěma víkendy (fotky ze Střapce) byly staré sítě vyměněny za nové (poslední tři obrázky)