Muzeum Ignáce Stuchlého

English        

Polski

Vznik muzea

První myšlenka na zřízení Muzea Ignáce Stuchlého vznikla o prázdninách roku 2008 z podnětu Václava Klementa SDB. Zjistilo se, že ani po 80 letech od příchodu prvních salesiánů do naší vlasti příliš nevíme o prvním českém salesiánu Ignáci Stuchlém. Toto muzeum má být splacením tohoto dluhu a připomínkou jeho života.

Muzeum Ignáce Stuchlého vzniklo s finanční podporou města Fryštáku.

Expozice

Expozice je rozdělena do tří částí:

1/ osobní předměty

2/ historicko-biografická část

3/ duchovní profil


Dynamika expozice je myšlena tak, aby se od „mrtvé kleriky“ postupně přes jednotlivé životní etapy došlo k „živému duchovnímu profilu“ postavy Ignáce Stuchlého. To, co by si odtud každý návštěvník měl odnést, je právě touha následovat Staříčka v některém z jeho rysů svatosti.

Pro zájemce o hlubší studium je v rohu místnosti k dispozici počítač, kde jsou shromážděny další písemné dokumenty, fotografie nebo jiné záznamy o této významné osobě českého salesiánského díla.

Návštěvníci s v muzeu mohou zakoupit také suvenýry připomínající Staříčka.

Otvírací doba muzea P.I.Stuchlého není zatím pevně určena. Proto doporučujeme zájemcům, aby zavolali buď na římskokatolický farní úřad Fryšták tel. 577 911 005 a nebo na recepci DISu tel. 577 911 065, 577 912 536 a domluvili si prohlídku osobně s někým ze salesiánů.