Připravujeme se na velikonoce

Připravujeme se na velikonoce
5. března 2018

O prvním březnovém víkendu se konala na DISU víkendová obnova pro mládež

Na cestě k velikonocům nás provází téma EUCHARISTIE a jako pomocné témata jsme si vybrali znamení chleba a vína. 

Na sobotní odpoledne byla naplánována křížová cesta a díky aktivnímu zapojení všech i příznivému počasí dopadla velmi dobře. Důkazem toho je připojená fotogalerie.

Související galerie