Vitráže v kapli Domu Ignáce Stuchlého

Vitráže v kapli Domu Ignáce Stuchlého
3. února 2017

Věřte, nevěřte, den před slavností Dona Boska vstoupila do naší kaple Boží Trojice: Otec, Syn a Duch Svatý.

Každá božská osoba si vybrala jedno okno a na druhý den Svatá Trojice přivítala Dona Boska, aby vystrojila velkou slavnost jemu i všem příznivcům a dobrodincům salesiánského díla ve Fryštáku.

Jako svědkové této události rádi prozradíme, že se to dalo tak trošku čekat.

V době vzniku naší kaple, v roce 2001,  byla v jejích oknech vytvořena ještě jedna drážka pro budoucí vitráže. Jak už to u Dona Boska bývá, sen se stal skutečností. Před třemi lety dali dobrodinci darem první peníze na zhotovení vitráží. Dobrodinců a peněz přibývalo. Před rokem jsme proto oslovili tvůrce kaple ak. sochaře Daniela Trubače, aby vytvořil jejich návrhy. Shodli jsme se na konceptu Boží Trojice. V listopadu minulého roku začaly odsouhlasené návrhy spatřovat světlo světla ve sklářské dílně Petra Kolinského a jeho syna Lukáše v Bakově nad Jizerou. Na konci ledna je přivezly do DISu a osadily do okenních rámů.

Výsledek předčil očekávání, ale o tom se již musíte na vlastní oči přesvědčit vy.

My v této chvíli děkujeme Bohu a všem dobrodincům za tuto Boží krásu, která nás v kapli obklopuje  v roce výročí 90 let příchodu salesiánů do naší vlasti.

Komunita salesiánů Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

Ke stažení: Komentář k interiéru kaple a k vitrážím